http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1399/12/14
خانه
جمعه 10 مهر 1383

دومین نشست NGO-Sهای استان آذربایجانشرقی در شبستر برگزار شد

دومین نشست NGO-S استان آذربایجانشرقی با موضوع چالشهای زیست محیطی استان و راهکارهای لازم روز جمعه مورخه 83/7/10 در محل پناهگاه خرمن یئری برگزار گردید. در این نشست که در آن اعضا و فعالان محیط زیست استان حضور داشتند بحث های مختلفی در زمینه محیط زیست و مشکلات و موانع پیش روی آن در سطح استان و منطقه مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان امر در زمینه محیط زیست به بررسی و پاسخگویی پرداختند. همچنین با توجه به مشکل گروه یاشیل میشو در زمینه مجموعه پناهگاه زیست محیطی خرمن یئری با اداره کل منابع طبیعی طوماری توسط گروه ها و مسئولین شرکت کننده در جهت اعلام حمایت از گروه یاشیل میشو تهیه و امضا شد.