http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1398/04/05
خانه
دوشنبه 8 تير 1383

محقق برجسته انگلیسی: بازسازی مقابر بزرگان در آذربایجان حاکی از تلاش مردم برای احیای فرهنگ و تمدن گمشده‌شان است

بازسازی مقابر بزرگان در آذربایجان حاکی از تلاش مردم برای احیای فرهنگ و تمدن گمشده‌شان است. خوش نیت، خبرنگار مهدآزادی: مراسم بزرگداشت شیخ محمود شبستری با حضور بیش از 400 نفر از شاعران ایرانی و خارجی در شبستر برگزار شد. یکی از مهمانان خارجی این همایش پروفسور لئونارد لوئیسون، محقق بزرگ انگلیسی بود. وی در شهر تبریز در جمع خبرنگاران گفت: اهمیت شیخ محمود شبستری در این است که بهترین در عین حال کم حجم‌ترین کتاب را در زمینة معارف اسلامی به نظم نوشته و گلشن‌راز شیخ محمود صاحب اعجازی است که به جرأت می‌توان گفت در هیچ زبانی کتابی مثل این نوشته نشده است. وی ادامه داد: آشنایی من با فرهنگ و شعرای ایرانی از دانشگاه آغاز شد و پایان نامه دکتری‌ام هم در مورد شیخ محمود شبستری بود. کتابی هم تحت عنوان فرانسوی کفر و ایمان در مورد شیخ محمود نوشته‌ام. همچنین مقالات زیادی در مورد شاعرانی همچون کمال خجندی، قاسم انوار و ... در محافل مختلف ارائه داده‌ان. پروفسور لوئیسون در مورد نقش تبریز در فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی گفت: تبریز در دورة مغول مرکز تمدن ایران بود و این درخشش تا زمان صفویه ادامه داشته است. بنابراین تقریباً می‌توان گفت شهر تبریز مرکز تمدن اسلامی ایرانی در قرون وسطی بوده است. وی همچنین با اشاره به اینکه تا قرن 17 میلادی بیشترین نقش را در فرهنگ و تمدن اسلامی داشته به طوری که زبان فارسی زبان بین‌المللی ادبیات اسلامی بود، گفت: متأسفانه در حال حاضر این نقش کمرنگ‌تر شده است. محقق انگلیسی در مورد مرمت آرامگاه شاعران و عارفانی همچون کمال خجندی و شیخ محمود شبستری گفت: سه سال پیش که به ایران آمده بودم، به زیارت قبر کمال خجندی رفتم در این سفر دیدم که قبر کمال خجندی و همچنین شیخ محمود شبستری در دست مرمت و بازسازی است که مایة خوشحالی است چرا که می‌بینم مردم بیدار شده‌اند و می‌خواهند فرهنگ و تمدن گمشدة خودشان را احیا کنند.