http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1398/04/05
خانه
سه شنبه 14 مهر 1383

تولید سیب شبستر کاهش یافت. برداشت سیب از 2280 هکتار باغهای شبستر ادامه دارد

خوش نیت، خبرنگار جام جم: با توجه به عارضه سرمازدگی در مناطق مختلف شبستر، پیش‌بینی می‌شود. سیب این منطقه در سال جاری نسبت به تولید سال قبل که 27360 تن بود 10 درصد کاهش داشته باشد و به 24600 تن برسد. ابوالحسن‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شبستر با اعلام این مطالب گفت: حد متوسط تولید سیب در هر هکتار از باغهای شبستر 12 تن است و عمده باغهای سیب درمنطقه امند و ایوند است. خسارت وارده از سرمازدگی سال جاری 19470 میلیون ریال برآورده شده است. امید است با کشت نهال‌های پاکوتاه سیب که با شرایط آب و هوایی این شهرستان سازگار است بوده با حجم و گسترش کم، ولی با تراکم بیشتر کاشته می‌شوند و نهال‌های زودتر بارور می‌شود. تولید بیشتر در هر هکتار و کارهای نگهداری و مراقبت از باغهای مانند: هرس، سم‌پاشی و برداشت را آسانتر و کم خرجتر می‌کند و راندمان تولید سیب در منطقه افزایش می‌یابد. از جمله مهمترین مشکلات باغداران شبستر در تولید سیب، گنجایش کم سردخانه‌ها در نگهداری محصول است و نبودن کارخانجات فرآوری میوه.