http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1398/04/05
خانه
چهارشنبه 5 اسفند 1383

با 210 میلیارد ریال هزینه بهره برداری از 100 طرح زیربنایی و عمران در شبستر آغاز شد

شبستر- خبرنگار پیام آذربایجان: در سال جاری و در ایام دهه فجر حدود یکصد طرح زیربنایی، عمرانی و تولیدی با هزینه 210 میلیارد ریال در منطقه شبستر به بهرهبرداری میرسد. رئیس ستاد دهه فجر شهرستان شبستر در حاشیه مراسم بهرهبرداری از این طرحها گفت: پروژههای عمرانی بیشتری، از دهه فجر سال گذشته تاکنون در این شهرستان صورت گرفته است که بیشتر آنها در آستانه سفر ریاست محترم جمهوری و هیأت دولت مورد بهرهبرداری قرار گرفته و یا عملیاتی اجرایی آنها شروع شده است. مهندس وفادار به مهترین پروژههای بهرهبرداری شده در ایام اشاره کرد و اظهار داشت: پروژههای مخابراتی، آبرسانی به بندر شرفخانه، پروژه گازرسانی به دو روستا و ناحیه صنعتی کوزهکنان، سالنهای ورزشی باستانی و شطرنج شبستر و سالن ورزشی تسوج از جمله پروژههایی هستند که به بهرهبرداری میرسند. وی به بهرهبرداری از کارخانه تعاونی 1607 آجر سفال، مخزن 2000 مترمکعب آب شرب وایقان اشاره کرد و تصریح نمود: همزمان با بهرهبرداری از این طرحها کارخانه تولیدات مصالح بتنی شهرداریهای منطقه که بالغ بر 16 پروژه میباشد به بهرهبرداری میرسند. مسئول ستاد دهه فجر شهرستان شبستر اضافه کرد: بهرهبرداری از شش باب مدرسه و خوابگاه دانشآموزی که توسط خیرین منطقه احداث گردیده آغاز شد. همچنین یک باب ساختمان مددجویی در روستایی تیل و سه واحد مرغداری و پرواربندی و نیز در شرفخانه و روستای هرزنق و خواجه مرجان و باندهای تندر و کندرو شهر کوزهکنان آغاز شده است. مهندس وفادار به رشد 30 درصدی پروژههای مورد افتتاح نسبت به سالن گذشته اشاره کرد و گفت: بیشترین پروژههای افتتاح شده یا کلنگ‌‌زنی شده مربوط به شهرداریها، گاز، مخابرات، آموزشوپرورش و جهاد کشاورزی میباشد. وی در پایان به نقش روابط عمومی نهادها و دستگاههای اجرایی در انعکاس اخبار روزانه و اطلاعرسانی خدماتی انجام گرفته اشاره کرد و اظهار داشت: در طول 26 سال بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ارایه آمار مقایسهای عملکرد، تبلیغات و برقراری و تنظیم برنامه ارتباطی بین مردم و مسئولین، لازم و ضروری است.