http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1401/02/29
خانه
يکشنبه 1 خرداد 1384

4700 تن گوشت سفید در مرغداریهای شبستر تولید شد

شبستر- خبرنگار مهدآزادی: ابوالحسن مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شبستر اعلام نمود: در سال گذشته مقدار چهارهزار و 700 تن مرغداری دارای پروانه بهره برداری شهرستان شبستر با ظرفیت 534 هزار قطعه تولید گردیده است. وی افزود: تعداد واحدهای مرغداری گوشتی دارای پروانه بهرهبرداری در این شهرستان 45 واحد و واحدهای دارای کارت شناسایی که به علت قرار گرفتن در حریم مسکونی شهرها و روستاها باطل شده، 32 واحد با ظرفیت 201 هزار قطعه میباشد.