http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1401/02/29
خانه
سه شنبه 11 مرداد 1384

عملیات حذف و سوزاندن درختان خشکیده در شهرستان شبستر

شبستر. خبرنگار مهد آزادی: ابوالحسن‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شبستر اعلام نمود: عملیات حذف درختان خشکیده و آلوده به آفات و امراض که درجریان خشکسالی‌های سالهای گذشته در سطح شهرستان به وقوع پیوسته از اوایل سال 1383 در شهرستان آغاز و در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد. عملیات سال جاری در قالب طرح بسیج سازندگی و با شرکت جوانان از سال قبل در این شهرستان آغاز گردیده و طی این مدت در بیش از 500 هکتار از باغات شهرستان اجرا شده است. وی افزود: جهت کنترل آفات و امراض باغات میوه و بهبود سیمای باغات شهرستان حذف و سوزاندن درختان خشکیده گام مؤثری در اصلاح باغات شهرستان می‌باشد.