http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1401/02/29
خانه
سه شنبه 11 مرداد 1384

در 3 ماهه اول سال جاری عملیات طرحهای بسیج سازندگی به تعداد 2000 نفر در سطح شهرستان شبستر به اجرا در آمد

ابوالحسن‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شبستر گفت: در سه ماهه اول سال جاری جوانان شهرستان شبستر در قالب طرح بسیج سازندگی و با اجرای انواع عملیات از جمله احداث کانال آب، حذف درختان خشکیده، مبارزه با علفهای هرز، مساحی زمینهای زراعی، هرس و اصلاح تشتک پای درختان به تعداد 2000 نفر روز در سازندگی این شهرستان مشارکت داشته‌اند. وی افزود: طرح بسیج سازندگی به فرمان مقام معظم رهبری و با همکاری نیروی مقاومت بسیج و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر جهت پر نمودن اوقات فراغت جوانان و استفاده از انرژی آنها در سازندگی میهن اسلامی به اجرا درمی‌آید و این طرح در ماههای دیگر سال نیز ادامه خواهد داشت.