http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1401/03/02
خانه
پنجشنبه 10 شهريور 1384

همزمان با هفته دولت: بهره برداری از چند پروژه گازرسانی در شبستر

همزمان با هفته دولت پروژه گازرسانی به روستاهای امیرزکریا و چهرگان افتتاح و همچنین کلنگ زنی گازرسانی به روستاهای گل آباد، سرکنددیزج، کندرود، علی اکبرلو، مهتراحمد، هارونیه، باغ وزیر و قلعه مراغوش با حضور معاونان عمرانی استانداری آذربایجانشرقی، مدیر عامل شرکت گاز استان و مسئولین شهرستان شبستر آغاز شد. مهندس فیروز خدایی مدیر گازرسانی ناحیه شبستر در حاشیه مراسم بهره برداری از این پروژه ها گفت: با اجرای 16.8 کیلومتر شبکه و نصب 610عدد علمک، اعتباری معادل 9میلیارد ریال برای پروژه های بهره برداری شده فوق الذکر صرف گردیده که 644خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر دوهزارو726نفر از نعمت گاز بهره مند گردیدند و ضمناً در پروژه های کلنگ زنی اجرای 47.5کیلومتر شبکه و نصب یک هزارو60 عدد علمک با اعتباری معادل 14میلیارد ریال پیش بینی گردیده است. وی تصریح کرد: تاکنون کلیه شهرهای 9گانه شهرستان و 29 روستا از 76 روستای موجود در شهرستان که 9هزار و 431خانوار معادل 60درصد خانوارهای روستایی را شامل می شود از این نعمت الهی بهره مند شده اند که با بهره برداری از پروژه گازرسانی به 12 روستا این مقدار به 11هزارو282خانوار معادل 72درصد کل خانوار روستایی افزایش خواهد یافت. مهندس خدایی در پایان اضافه کرد: در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، خطوط صنعتی به صورت گسترده در سطح شهرستان اجرا شده که از جمله آنها می توان به گازرسانی به نیروگاه صوفیان، سیمان صوفیان، آذریت، آجرماسه آهکی، گچ گروس، دریان دشت، محور صنعتی شبستر - سیس، گازرسانی به کوره های آجرپزی ساربانقلی و دیزج خلیل، ناحیه صنعتی کوزه کنان، محور صنعتی شبستر، سه راهی خامنه و... اشاره نمود که بعضی از صنایع مشترک و جزو مصرف کنندگان گازطبیعی می باشد و از سایر صنایع موجود در کناره خط های فوق نیز درخواست می گردد جهت اشتراک به ادارات شهرهای مربوطه مراجعه نمایند.