http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1399/04/23
خانه
سه شنبه 24 دي 1392

فراخوان

به اطلاع کلیه اعضا و دوستداران حفظ محیط زیست می رساند نظر به اینکه از گروه زیست محیطی یا شیل میشو برای شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست که در بهمن ماه برگزار خواهد شد دعوت به عمل آمده لذا از کلیه عزیزان علاقمند درخواست میگردد که آثار خود را در زمینه های مختلف محیط زیست در قالب عکس،مقاله و ......ارایه نمایند.تا این گروه ازبین برگزیدگان آثارارسالی در غرفه این گروه استفاده نماید

شما میتوانید آثار خود را تا تاریخ  92/11/10 به نشانی yashilmisho.ngo@gmail.com یا به آدرس پستی شبستر خیابان شیخ محمود شبستری روبروی اداره دارایی ساختمان یاشیل میشو ارسال فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

امید لایق شبستری:09144710545

حامد عدلی:09141702805

پویان خجسته منش: 09146485971