http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1399/04/17
خانه
سه شنبه 6 تير 1396

هشتاد ودومین هفته سه شنبه بدون خودرو با 195 شهر

مدیرکل دفترمشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:امروز پویش سه شنبه های بدون خودرو وارد هفته هشتاد و دوم شد و تاکنون 195شهر به آن پیوسته اند.

محمد درویش در گفت وگو با خبرنگارعلمی با بیان اینکه بوشهر، اهواز، آبادان، بهبان و بندرعباس از جمله شهرهای جنوبی هستند که به این پویش پیوسته اند، افزود:نکته جالب توجه در مورد حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو این است که در شهرهای جنوبی کشور با وجود گرمای زیاد هوا، به طور مرتب سه شنبه های بدون خودرو برگزار می شود.
وی به عملکرد شهرها و استان های مختلف در حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو اشاره کرد و گفت: بهترین عملکرد در حمایت از این پویش را در شهرهای استان خراسان شمالی شاهد هستیم؛ دراستان خراسان شمالی زیرساخت های لازم برای مسیر ایمن دوچرخه سواری نیز ایجاد شده و به کارمندانی که از دوچرخه استفاده می کنند جوایزی داده می شود.
درویش ادامه داد: بعد از آن اصفهان در رتبه دوم حمایت از این پویش قرار دارد؛ شهردار اصفهان اعلام کرد که در سال 96 حدود 100 کیلومتر مسیر ایمن جدید دوچرخه سواری ایجاد می کند، در کرمان هم 28 کیلومتر مسیر ایمن دوچرخه سواری ایجاد شده است.
مدیرکل دفترمشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه شهر قزوین هم عملکرد خوبی در راستای حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو دارد، گفت: بعد از این شهرها یزد، مشهد، تبریز، سیرجان و نیشابور قرار دارد.
وی اظهار کرد: یک اتفاق خوب دیگری که برای سه شنبه های بدون خودرو رخ داده این است که قرار است امسال سازمان حفاظت محیط زیست با کمک وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و چند نهاد دیگر اولین جشنواره سکونتگاه های سبز را برگزار کند.
درویش افزود:دراین جشنواره به رهبران شهری که بیشتر تلاش کردند تا شهرهای آنها به سمت انسان محوری تغییر جهت دهد جوایز و لوح تقدیر اهدا می شود؛ میزان حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو و داشتن مسیر ایمن دوچرخه سواری نیز یکی از محورهای پذیرش شهرداران در این جشنواره است.
مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این نشان می دهد که پویش سه شنبه های بدون خودرو به حدی موثر بوده که موجب ایجاد تغییر در الگوهای انتخاب شهرداران نمونه شده است.
وی درباره میزان حمایت از این پویش در تهران گفت: حمایت از این پویش در راستای استفاده از دوچرخه در تهران به علت داشتن شیب و وسعت زیاد خیلی خودش را نشان نمی دهد اما تعداد افرادی که دارند در سطح شهر از دوچرخه استفاده می کنند روز به روز بیشتر می شود و این جای امیدواری دارد.
سه شنبه های از 16 آذر سال 94 توسط محمد بختیاری مبتکر اراکی به صورت رسمی آغاز شد و در راستای نهادینه کردن فرهنگ یک روز بدون خودرو در کشور برگزار می شود.