لینک های مفید
   سازمان حفاظت محيط زيست
   سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور - GSI.ir
   سازمان هواشناسی کشور
   مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع
   موسسه جغرافيايي و گيتاشناسي
   مرکز اطلاعات و منابع علمي ايران
   مناطق چهارگانه زیست محیطی ایران
   دانشنامه پستانداران ایران
   دانشنامه پرندگان ایران
   
  نظرسنجی

  مهمترین عامل موثر در کاهش جمعیت حیات وحش کشور کدام است؟
   
   
  نظرسنجی 6

  با تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت شکار و جمع آوری سلاح های شکاری موافق هستید؟   
   
  Performance Report


  Nine Years Performance Report

   Yashilmisho Enviromental Group

   Shabestar Town / Shahrivar 2008

   

   Titles:

  In the name of God

  Protect soil, earth and everything else on it …

   

  Group objectives:

  • Teaching correct and adequate consumption of natural resources in order to protect the environment.

  • Protection of Misho region ecology and plant and animal diversity.

  • Educating people specially the youth in the field of environment protection.

  • Introducing environmental potentials of the region and attempting to develop and protect them.

  • Attracting the governmental authorities' attention in order to perform the environmental projects in the region.

  • Attracting the charitable people's attention in the region in order to incorporate and invest in environmental schemes.

  • Performing various environmental programs.

  • Attempting towards steady development.

  • Attempting towards the creation of a motive for exhilaration and freshness among people.

  This group was formed in 1999 due to the decision of founder members consist of 10 members and at the beginning, the current activities were started after choosing the temporary board of directors and in the next years, the members of the board of directors of the group were selected by holding public assembly meetings mostly at Kharmanyeri environmental shelter complex. The board of directors subsequently introduces the head secretary of the group who is the group lawful and legal representative, and the huge decisions of the group are discussed and passed in the meetings of the board of directors.

  The group activities are progressing by the following committees in accordance with the broadness of the dimensions:
  scheme and program, secretary ship, public relations, technical, inspection, supplies, financial, woman and medical committees.

  The membership is in the forms of normal, active and honorary.
  It is noted that the members of the board of directors and the founder members serve voluntary.
   

   

  The environment: Green Areas

  • Arboriculture (sapling planting) up to 12 thousand saplings with environmentally consistent diversity in Misho Mountains especially at kharmanyeri shelter complex.

  • Reproduction of more than 4 thousand saplings native to the region in plastic bags and metal cans.

  • Fencing in 500 planted sapling in order to protect them against animals.

  • Presentation of 50 hectare forestation scheme provided that land is granted by the natural resources department.

  • Performing a part of green belt plan with 5 kilometer length from shanejan village restrict to the shelter place (sapling planting on the two sides of the road).

   

  The environment: Wildlife

  • Taxidermy of animals discovered from illegal hunters in order to familiarize people with the region biological values (11 cases).

  • treatment of injured wild animals including 3 golden eagles, common buzzard, horned owl (eagle owl), kestrel, marten, sea birds, … which were returned to their natural habitat after recovery.

  • Wildlife hunting control by the organization helpers, members of Yashil Misho group, which has had a very important role in preventing and restricting illegal hunts all over the region (more than 350 cases).

  • Approval of the proposed scheme about prohibition of hunting in Misho Dagh Mountains through environmental high council.

  • discoveries (10 weapons, 1 metal trap, 1 rabbit, 2 rock doves, 1 horned owl ( eagle owl), 2 golden eagles).

  Note: the discovered items except for the second case were delivered to Shabestar environment department.
   

  The environment: Social and Cultural field

  • Visiting Yashil Misho group activities by scientific personalities including prf. Michael Ounsted, the international adviser on Lake Orumiyeh regeneration scheme, prf. Rahmanzadeh, resident of Germany, prf. Kheirabi, prf. Gharehyazi…

  • Holding a ceremony on the occasion of the global day of ponds and performing a symbolic act on Lake Orumiyeh beach in 2007.

  • Holding a competition as '' Ziafat _e_ Sabz'' on Ghadr nights in holy Ramezan all over Shabestar mosques with the cooperation of the representative of the province national organization of the youth in 2007.

  • Cleaning the environment of Misho Dagh Mountains and Shabestar restrict from the contaminant materials (11 cases).

  • Popular green assemblies in order to familiarize and notify people and authorities of the environment issue which have been held, as an initiative of this group, all over the country since 2001, usually in the last days of Ordibehesht, and as five annual assemblies (with the attendance of 750 people in 2001,1000 people in 2002,3000 people in 2003,5000 people in 2004 and 6000 people in 2005).

  • The annual assembly of animal husbandry with the invitation of animal husbandmen and shepherds of Misho Dagh Mountains margin in order to familiarize them with environmental values and the role of animal husbandman and shepherd in the protection of natural areas and environment, including 4 programs and with the attendance of more than 900 people.

  • The assembly of charitable people that several meetings and assemblies in order to familiarize and interest this group of people in protecting environmental values and investing and cooperating with this case are held during it each year with the invitation of the charitable people of the town and those resident of capital.

  • The assembly of provincial NGOs which is held several times each year with different objectives including getting acquainted with the activities of Yashil Misho group, exchange of ideas and views, conveying experiences, ….

  • Installing metal bins in the public areas of Misho Dagh Mountains in order to encourage people to keep the environment clean (40 cases).

  • 15 period distribution of several thousands of brochures and educational booklets with the cooperation of 2885 people.

  • Holding educational workshops for 15 periods with the cooperation of 2885 people.

  • Holding educational and recreation comps (including 38 programs with a total of 2157 people being present.

  • Holding cultural, religious and environmental competitions all over the region in the fields of painting, article writing and '' Ziafat _e_ Sabz'' in different educational sections with the cooperation of the town department of education, Shabestar women Dar Al Quran and the representative of the youth national organization in the province.

  • Starting the group website with the objective to inform about and introduce the group activities and also to create an appropriate place in order to the interchange of ideas among the environment fans.

  • Preparing and fitting a considerable number of metal boards with environmental subjects (more than 200 boards) and writing on the walls (more than 2000 m2) in the field of protecting and supporting the environmental values.

  • Printing the first local publication of the group as Yashil Soaz in 5000 copies.

  • Designing and printing leaflets with environmental subjects in 4000 copies in 2007.

  • Publication of the environmental information booklet (Yashil Soaz) in 3000 copies in 2008.

    

  Construction activities

  • Construction of Yashil Misho Majin environmental shelter complex (Kharmanyeri) with the foundation of 150 m2 including 4 rooms, 1 storage and a toilet with welfare facilities which could be used for environmental, sport, entertainment … activities.

  • construction of two cisterns with volumes of 30 and 150 m3 with the objective of supplying drinking water for consumption and providing water for the planted sapling in Kharmanyeri complex and also supplying water for the constructed troughs for wild animals.

  • Construction of the group management and education building: this building is being constructed as 3 floors on a field with the area of 230 m2 which has been bought and dedicated to the group by a charitable person, interested in the environment, and two floors of this building have been exploited. It is necessary to note that, based on the available information, this group is the only one among the active environmental committees all over the country which has an independent building, where is to be used as an educational center as well as solving the group problems in the north west of Iran.

  • Construction of a shady place with the area of 500 m2 including stone pavement and kerbs.

  • Construction of a basement with 6 toilets and storages with the area of 40 m2.

  • Sandblasting on the road to the shelter.

  • Construction and regeneration several watering toughs for wild animals.

  • Reconstruction of several shelters in Misho Dagh Mountains.
    

  Watershed management activities

  • Watershed management schemes: this scheme includes the use of worn out tires of cars in order to prevent soil erosion on steep slopes and also injection of water into the underground resources. The number of accomplished schemes is 4 cases.

  • Regeneration of several mountain springs.

  • Discovering two springs and transferring their water to the shelter complex with a distance of more than 2 km through rocky and difficult to pass routes.

  • Water supply piping from two springs to the mentioned cisterns with a length of more than 2000 m by polyethylene pipes during the construction activities.

  • Irrigation network piping for several thousand meters in order to supply water for 5000 planted saplings in Yashil Misho shelter complex through polyethylene pipes with different diameters.
    

  Public and professional sports

  • Mountaineering inside the country including 60 programs with the attendance of more than 700 people.

  • Mountaineering outside the country: this group is the first environmental group in the country that succeeded in achieving Mount Ararat in Turkey in 2003 at the members' expense.

  • Public mountain climbing including 13 programs with the attendance of more than 870 people.

  • Public hiking including 9 programs with the attendance of 5000 people.

  • Rock climbing.

  • Tube riding winter sport.

  • Holding body fitness and epical sport training courses for the group members.

  • Mountain assistance (7 cases).

  • Cave walking (6 cases).

  • Discovery of the cave Til in Shabestar town in 2000.
    

  Statistical activities

  • The value of the attracted cooperation (cash and non cash) is approximately 2 milliard Rials.

  • The value of movable and immovable properties is about 3 milliard and 500 million Rials.(about 3,500,000$)

  • Statistics of the performed official programs are 468 cases.

  • Statistics of the people present in the group official programs are near 55000 people.

  • Presentation of welfare services through creating facilities in Yashil Misho Majin environmental shelter complex (Kharmanyeri) to more than 24650 people.

  • Considering the publicity of the group, its expenses are mostly provided by attracting public cooperation in cash, non cash and giving services.
    

  The group honors

  • The initiative of holding the largest public environmental assemblies around the country (5 cases).

  • The initiative of holding the assembly of animal husbandmen and shepherds around the country (4 cases).

  • Achieving the 2006 environment national award.

  • Getting the appreciation plate from the country and the province environmental group network.

  • The high amount of attracting public cooperation.

  • Possession of the largest building among the environmental groups around the country.

  • The first environmental group with the record of climbing the mounts outside the country.

  • Proposing and cooperating with the scheme of hunting prohibition in Misho Mountains as a unique pattern around the country with the participation of a governmental and a private organization for the first time.

  • Not using the governmental budget concerning the group wide activities.
    

  The arisen problems and incidents

  • Loss of the necessary and serious group support by the departments of natural resources and environment.

  • Setting fire to the shelter by unknown people which caused noticeable financial losses to the group in 2007.

  • Destruction of some of the planted saplings by unknown people in 2007.

  • Occurrence of a flood which caused financial and life losses to the group in 2007.

  • Destruction of several fitted metal boards with environment mottoes written on them by unknown people in 2007.

  Contact us:

   

  Yashil Misho Environmental Group

  Shabestar Town

  Address: Shabestar, Sheikh Mahmoud st., opposite of finance department

  Tel:  (+98) 471 2227271 - 2221810

  Fax: (+98) 471 2227272

  Website: www.Yashilmisho.com

  Email: yashilmisho.ngo@gmail.com


  Translated by: Amir Hashemi   

  کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه زیست محیطی یاشیل میشو شهرستان شبستر می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
  تلفن: 04142421810 - فاکس: 04142427272 - پست الکترونيک: Yashilmisho.ngo@gmail.com

  Designed by Shabestar.net