لینک های مفید
   سازمان حفاظت محيط زيست
   سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور - GSI.ir
   سازمان هواشناسی کشور
   مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع
   موسسه جغرافيايي و گيتاشناسي
   مرکز اطلاعات و منابع علمي ايران
   مناطق چهارگانه زیست محیطی ایران
   دانشنامه پستانداران ایران
   دانشنامه پرندگان ایران
   
  نظرسنجی

  مهمترین عامل موثر در کاهش جمعیت حیات وحش کشور کدام است؟
   
   
  نظرسنجی 6

  با تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت شکار و جمع آوری سلاح های شکاری موافق هستید؟   
   
  مشاهير و مفاخر


  دکتر حسن امین لو

  مرحوم حاج نجف بیاضیان بنیس


  ابراهيم شبستري مبيني
  “ ملقب به برهان الدين از فضلاء و عرفاي قرن دهم هجري بوده و يكي از جمله مشاهير سلسله نقشبنديهاست قصيده اي به قلفيه حرف تاء در نحو لغت عرب بعنوان نهايه البهجه موزون ساخته كه يكي از مشاهير كتب اين فن محسوب گرديد.
  مؤلف روضات الجنان در مورد وي چنين آورده است :
  “ شيخ ابراهيم شهيد باله حسني شبستري رحمه كه از اولاد حضرت باله اندبسيار فاضل بوده اند و تصانيف خوب دارند. خصوصا در عربيت در ارزنجان شهيد شدند با جمع كثيري از تبريز و غير تبريز در سنه سبع عشر و تسعمائه به دست جماعت تكلو كه مقدم ايشان اولياء خليفه نامي بوده و در همان سال شاه جمجاه بواسطه آن حركت سرداران ايشان را در شهريار “ري” به قتل رساند. غرض كه مولاناي مذكور از پيش آن فرار سوره نمي گذشته اند، مي فرموده اند كه جلاليت برايشان غالب بوده، آن كساني كه مي شناسند و اعتقاد داردند اگر از بيش آن مزار سواره بگذرند البته آسيبي به ايشان مي رسد. و اعلم.
  به هر ترتيب :
  “ وي در اثناي مسافرت به مكه معظم در تاريخ 917 با پسر خود مقتول گرديده اند، حاجي خليفه در تقويم التواريخ فوت او ار در سال 919 و مؤلف شذرات الذهب در سنه 915 ضبط كرده و در حق وي چنين نوشته است : 915 و فيها توفي برهاندين ابراهيم بن حسن الشيخ العلامه البنيسي الشبستري.. كان من فضلاء عصره و له مصنفات في الصرف و قصيده تائيه في النحولا لها في السلامه و له تفسير من اول القران الي سوره يوسف و مضفات في التصويف و قتل في ارزنجان قتله جماعه من الخوارج”
  مؤلف روضات الجنان او را به دست جماعت تكلو و حاجي خليفه بدست جماعت خوارج دانسته است.
  تاليفات او :

      نهايه البهجه : در غره محرم 900 هجري قمري، كافيه ابن حاجت را نظم كرد و مطالبي به آن افزود “ نهايه البهجه” ناميده منظومه يي ست در نحو و آغاز و انجامش چنين است.
      تيمنت باسم مبدي الريه
      مفيض الجدي معطي العطايا يا السنيه
      فرغت و قد ابدي المحرم غره
      لتسع مآيه من هجره نبويه
      شيخ اين منطومه را خود شرح نيز كرده است.
      “ حاجي خليفه منظومه مزبور را به اين نحو تعريف نموده است :
      “ تاثيه في النحو للشيخ ابراهيم الشبستري نظم فيها الكافيه و زاد عليها و سماها نهايه البهجه ثم شرحها شرحا لطيفا معزوجا و كان مزيد في الصناعه و النظم يقال له سيبويه الثاني و له التائيهفي نظم ايسا غوجي سماهاموزون الميزان ثم شرحها ايضا و كلتها هما في غابه البلاغه ”
      مرحوم تربيت مي نويسد :
      “ نسخه اي از نهايه اليهيه وي در كتابخانه ملي پاريس و نسخه اي از شرح آن در كتابخانه حميديه اسلامبول ديده ام.

      انبياء نامه به نوشته مؤلف “ مرآت كاينات” وي منظومه ديگري بعنوان “ انبياء نامه” نيز دارد.

      “موزون الميزان” تاييه يي است در نظم ايسا غوجي اثيرالدين ابري و خود شيخ بر آن هم شرحي نوشته است. حاجي خليفه مي نويسد : كه متن و شرح هردو در نهايت بلاغت است.

      “ تفسير قرآن مجيد ” از اول تا سوره يوسف.


  ابوالفتح شبستري
  الشافعي نزل دمشق الامام العلامه المحقق المدقق الفهامه انتفع به الطلبه و هو عوااليه و رغبو فيما عنده و كان ذا علم چزل و اخلاق حسنه و آداب جميله اخذ عندالنجم البهسني و الشيخ اسمعيل النابسي.. و غير هم و كان له حلوه في السميساطيه يدرس العلوم فيها و توفي بالصالحيه في سنه962 با لطاعون و دفن بسفح قاسيون.
  “ در دمشق ساكن بوده است و طلاب از محضر او استفاده ميكردند. وي داراي علم ناب و اخلاق پسنديده اي بوده و شيخ ابراهيم نابلسي و نجم البهسني و ديگران در محضر او تلمذ مي نودند. ابوالفتح شبستري در سال 962 به مرض طاعون در گذشته و آرامگاه او در قاسيون قرار دارد.
   

  آيت الله حاج ميرزا كاظم مجتهد شبستري
  “ عالم محقق و فاضل مدقق،ايت الله حاج ميرزا كاظم آقا شبستري، يكي از برجتگان فقهي برخاسته از اين خطه مي باشد كه آثار و بركات خيري از خود بيادگار گذاشته اند
  “ مرحوم خياباني در كتاب “علماي معاصرين” در شرح حال اين فقيه وارسته معاصر خويش اينگونه مي نويسد :
  “ فخر الشيعه، ركن الشيعه، الشيخ الثقه الجليل، والفقيه المدل النبيل، الواصل عواطفه علي الحاضر و البادي، و المؤيد بنعم الله، سناد العلم الشامخ، و عماد الفضل الراسخ.. آن عالم يگانه از دعاه دين و ملت و حماه شرع و سنت و حمله احبار و حفاظ آثار اهل بيت اطهار (عليهم الصلوه و السلام) معدود مي گردد و كله موجبات تقدم و اسباب تفوق و وسايل براعت و ادوات و رفعت را حائر و فائر رتبه رفيع مي باشد نه تنها در كسبيات، از قبيل فن كلام و و اصول عقايد و مهمات و معارف و امهات رياضيات و علم معقول و منقول و قسنت فقه و اصول و معرفت تفسير و صناعت اعراب و شعب ادب از يگانه هاست. بلكه در موهبيات نيز مانند حصافت عقل و حصانت فكر واصالت راي و اصابت نظر و مناعت جانب وسعه صدور ملكه جود از برجسته ها است. در ايام جمعه و وفيات ائمه اطهار (ع) و مواقف شرفه و و اوقات متبركه مردم از هر طرف و محلات دوردست براي استفاده از بيانات وافيه و تحقيقات كافيه معظم له به پاي منبر ايشان اجتماع مي كنند و منبر و صحبتش جامع و نافع همه طبقات نامي مي باشد و هركس به حسب استعداد خود از انوار كلمات شريفه اش اقتباس مي كند.
  “ صاحب علماي معاصرين، آنگاه سؤلاتي چند پيرامون زندگي ايشان، از محضرشان پرسيده اند كه خلاصه پاسخها به ترتيب زير مي باشد :
  “ تولدم در سال 1307 مي باشد. والد مرحومم آقا ميرزا غلي اشرف شبستري، از تلامذه و شاگردان آيت الله شيخ مرتضي انصاري (ره) بوده است و از نظر مراتب علمي به مقام استنباط و اجتهاد نائل آمده بود و تاليفات غير مطبوع در زمينه فقه و اصول دارد. اساتيدم در زادگاهم، رضوان جايگاه، مرحوم آقا ميرزا محمد آقا شبستري بوده كه از شاگردان مرحوم الله شيخ محمد حسين كاظمي و از جله اهل فضل و اكابر اهل نظر و ورع بود.
  مشايخ و اساتيدم حضرات حج اسلام رضوان جايگاه، آيات عظام، يزدي، شريعت اصفهاني، فيروز آبادي، شيخ محمود حسين اصفهاني،نائيني و ميرزا محمد تقي شيرازي (رضوان الله عليهم) بوده اند و از همين مشايخ عظام اجازه روايتي و از برخي از اين بزرگان اجازه اجتهادي دارم و مدت اقامتم در نجف اشرف 18 سال بوده است. در سال 1314 به مكه معظمه و در سال 1355 به آسان بوسي حضرت ثامن الحجج عليه آلاف التحيه و الثناء موفق گرديده ام.
  “ تاليفات حقير عمدتا غير مطبوع مي باشد..
  آنگاه نويسنده محترم در ارتباط با تاسيس مدرسه ديني شبستر كه وقف طلاب مي باشد و به تصرف افراد نااهل افتاده است، سؤالاتي دارد. خلاصه پاسخ آن مرحوم اين است كه مدرسه موقوفه كه گنجايش بيش از 40 نفر از اطلاعات و اهل علم را مي دارد، در اثر موانع قوي و پيش آمدهاي ناگوار از دست او خارج و قدرت شرعي وي مفسلب و متجاوز از چهل نفر از ساكنين آن متفرق و پخش و پلا گرديده اند و اكنون در تبريز به تدريس طلاب و وظايف منبر ميسور اكتفاء و براي تعلم اطفال و نوباوگان مؤمنين مدارسي تاسيس و دائماً مراقب و فعلاً (در آن تاريخ) متجاوز از 350 نفر به فراگيري قرآن فارسي، حساب، شرعيات، يادگرفت عقايد و احكام مشغول مي باشند، آنگاه اجارات اجتهاد آيات عظام نائيني و كمپاني (به تاريخ 1353 ) و اجاره روايتي مرحوم فيروز آباداني تائيديه مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري را كه در تاريخ 1340 مرقوم فرموده اند آورده است.
  «اخلاق و فرزندان شايسته»
  قابل ذكر است از آن مرحوم فرزندان شايسته و برمندي به نامهاي 1- حجت السلام و المسلمين آيت الله محمد مجتهد شبستري،2- آيت الله حاج شيخ مجتهد شبستري بجاي مانده است كه هردو از مشعلداران فقه و فقاهت و از چهره هاي علمي و اجتماعي و انقلابي مي باشند. وجود هر دو مغتنم و مفيد و مؤثر در مسائل جهان اسلام مي باشد”
  گفتار آقاي كلانتري
  آقاي الياس كلانتري كه از خوشه چينان خرمن فضل و تفسير او بودند در دو شماره از مجله وزين “بينات” ويژه پژوهشهاي قرآني در مورد زندگي و روش تفسير استاد عاليقدرش مطالبي را آورده است كه خداوند جزاي خير عنايت فرمايد در آن مقاله آمده است “ قرآن شناسي و مفصر بزرگ سيد مرتضي شبستري (رضوان الله عليه) از محققان متبحر در علوم قرآن بود و در قرآن مطالعات عميقي داشت.
  او در كشف معاني قرآن بسيار تلاش كرده بود روش كار او در مطالعات قرآني او را در رديف مفسران بزرگ دنيا قرار داده بود.
  محور سخنهاي وي بيشتر قرآني بود. در اثر بيش ار نيم قرن تحقيق در قرآن بروشهايي دست يافته بود كه مي توانست براي محققان قرآني راهگشا باشد.
  آنگاه در دو شماره مستقل به تشريح مباني تفسير او مي پردازد كه براي قرآن پژوهان مفيد و ارزنده مي باشد”
  “ ايشان در سن 76 سالگي در 21 محرم الحرام 1401 چشم از جهان فروبست”
   


  آيت الله ملا احمد شبستري

  “ او عالم فاضل و فقيه وارسته و زاهدي بي همتا از شاگردان مرحوم ايت الله سيد حسين كوه كمري، صاحب آثار و خدمات علمي و اجتماعي در منطقه بوده است. صاحب احسن الوديعه مي نويسد : “ خانه او مجمع فضلا و منزل وي محط رجال علما بود و چون شيخ نوح نجفي اراده حج نمود او را براي امامت در جايگاه خود منصوب كرد.بعد از وفات شيخ كه در مسير اره حج رخ داد، امامت او را مستقل گرديد. عنوان بحث خارج از اصول او از كتاب قوانين بود و جمعي از فضلاي مشتفلين بر بحث او حاضر مي شدند. ار تاليفات او تقديرات بحث آيت الله سيد حسين كوه كمري (م1299) در چند مجلد قطور مي باشدو از ديگر مشايخ او شيخ المشايخ المحقق الانصاري و الفاضل الايرواني (قدس الله اسرارهم) بوده است”


  آيت الله ميرزا نصر الله شبستري (زنده در 1416 )

  “ استاد بزرگوار آيت الله ميرزا نصرالله شبستري صاحب كتاب “ در يتيم يا پندهاي لقمان حكيم” يكي از بزرگان فقهي و اخلاقي و ارفاني منطقه آذربايجان مي باشند كه از هر نظر شايستگي ها و لياقطهاي خود را به اثبات رسانده است.
  آيت الله ميرزا نصرالله شبستري ساليان متوالي در سنگر تدريس و تبليغ و ارشاد مردم حضور داشته است و با سيره و روش علمي و عملي خويش مردم را به نقوي و پرهيزگاري فراخوانده است.
  او از نظر مقامات علمي در سطح والا و ارجمندي قرار دارد كه مرحوم استاد مطهري در كتاب“ خدمات متقابل اسلام و ايران” از تخقيقات او بهره برده و با ذكر خير از وي ياد نموده است و نگارنده كتاب شرح لمعه را در تبريز مسجد راسته بازار از محضر ايشان تلمذ نموده است و بيش از جهات علمي، از روش اخلاقي و معنوي و تهجد و صفاي باطن آن عالم بزرگوار و فقيه وارسته بهره جسته است با تاليف فراوان و كهولت سن و شرايط غير مطلوب روحي مجال استفاده و بهره گيري مردم را از او سلب نموده است و چند سالي است كه به تهران مهاجرت و عزلت اختيار كرده است.”
  آثار تاليفات او :
  “ استاد عالي قدر آيت الله ميرزا نصرالله شبستري داراي آثار و تاليفات متعددي مي باشند. آنچه تاكنون به زيور طبع آراسته شده است و برؤيت اينجانب رسيده است، چند كتاب زير مي باشد :
  1- شرح زيارت عاشورا بنام “ الدرالمنضود في زياره العاشور” كه شرح و تفضيل فقرات زيارت عاشورا است.
  2- در يتيم يا نصايح لقمان حكيم، كه چند بار تجديد چاپ شده است. چاپ سوم آن به مباشرت اينجانب از سوي “ دفتر نشر نويد اسلام ” انتشار انتشار يافت
  يقين دارم تاليفات فقهي و تفسيري متنوع ديگري دارند كه اينجانب به علت عدم دسترسي موفق به درج آنها نشده ام.


  آيت الله سيد مرتضي شبستري

  قرآن شناس و استاد بزرگوار حضرت آيت الله حاج سيد مرتضي بن سيد رضي بن سيد محمد شبستري ، يكي از چهره هاي بارز و وزين تفسيري از اين سرزمين مي باشند . ايشان در ماه مبارك رمضان 1342 در نجف اشرف متولد گرديد . پدرش مرحوم سيدرضي و جد او سيد اسماعيل از بزرگان علماي نجف بودند . ايشان پس از تحصيلات لازمه در نجف به آذربايجان بازگشتند و دوسال در شبستر اقامت گزيدند و از سال 1329 درتهران اقامت داشتند بينش قرآني و آگاهيهاي تفسير آنمرحوم ، زبانزده عام و خاص بود و نگارنده چند ترم از جلسات تفسير سوره حمد ايشان با توضيح و تنظيم يكي از علاقمندان جلسات تفسيري آن مرحوم ، جناب آقاي دكتر رادمنش در 119 صفحه وزيري تقدير و از سوي بنياد قرآن تهران درسال 1302 چاپ و نشر يافته است . گرچه اثر تفسيري ايشان منحصر به آن رسام نيست ولي از همان رساله منتشر شده و نيز مي توان روش تفسيري معظم له را بدست آورد . مولف بزرگوار در آغاز تفسيرش مي نويسد : قرآن كلام خالق حكيم است و با نظم حكيمانه اي همراه است كه همين علم و حكمت آنرا از هر گزند تحريف ، اختلاف ، تناقض مصون نگه داشته است .
   


  بابا ابي شبستري

  در قصبه شبستر كاشمس موجود است وي از اكابر اولياء است . و مردم آنجا را اعتقاد تمام به آن جناب بوده است .
  مولف روضات الجنان در مورد وي نوشته است .
  مرقد و مزار آن سركشيده از طريق مخالفت گستري ، حضرت با ابي شبستري ، روحه هم در قريه شبستر واقع است مشخص و معين . وي از اكابر اولياء بوده و مردم آنجاها را اعتقاد تمام نسبت بوي بوده و هست .
  چنين استماع افتاده كه بسلطان غازان محمود گفته باشند كه وي شياد است و مهمات وي به شيد وزرق از هم مي گذرد ، سلطان غازان فرموده كه شير عاصي كه در سلسله من است جايي باز دارند و بابا ابي را بطلبند چون بانجا رسد شير را به وي سردهند اگر وي مرد حق است از شير باو آسيبي نمي رسد و اگر شياد و سالوس است شير دفع او مي كند و مردم را از دام تلبيس و مكر او مي رهاند . حضرت بابا ابي را مي طلبند و بفرموده سلطان عمل مي نمايند ، شير چون پيش بابا مي رسد كان از روي تواضع و افتادگي سر در پاي وي مي گذارد و مشاراليه دست بر سر او مي كشد و مي گويد ؛ غزان كوچو گي ؛ يعني اي سگ غازان . بعد از آن اعتقاد به وي پيدا مي كنند و مي دانند كه غيبت غمازان و مكر آوران نسبت به وي از روي حسد بوده .
  مشاراليه با صاحب گلشن راز معاصر بوده و شايد بحكم بشريت ميانه ايشان نقاري بوده باشد . چنين مشهور است كه در مرض موت حضرت مولانا سعد الدين محمودرحمه الله جناب بابا ابي بعيادت ايشان آمده وقتي كه بيرون رفته از منزل ، مولاناي مشاراليه درآن منزل را بهم كرده و بيرون رفته ، حضرت مولانا فرموده اند كه با با ابي در را بهم كرد ، اشاره باين نمود كه درخانه من بسته ماند ، فرزند صوري يا معنوي نيست كه بعد از اين كس جادار باشد ، حال آنكه ويرا نيز اين صورت دست خواهد داد و اين واقعه روي خواهد نمود و در اين زودي بهم خواهيم پيوست . درهمان سال بلكه در هما ماه بابا ابي وفات مي نمايد .   

  کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه زیست محیطی یاشیل میشو شهرستان شبستر می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
  تلفن: 04142421810 - فاکس: 04142427272 - پست الکترونيک: Yashilmisho.ngo@gmail.com

  Designed by Shabestar.net