http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
سه شنبه 20 مرداد 1383

بزرگترین و مجهزترین کارخانه آردسازی شمالغرب کشور افتتاح شد

نقیب - صبح روز چهارشنبه با حضور آقای جهانگیری وزیر صنایع و معادن و مسئولین منطقه بزرگترین و مجهزترین کارخانه آرد شمالغرب کشور افتتاح شد. این کارخانه که در زمینی به مساحت 75هزار مترمربع دایر می باشد برای 90 نفر اشتغالزایی نموده است و سالانه 300هزار تن آرد تولید خواهد کرد.