http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
شنبه 20 تير 1383

صعود اعضای گروه زیست محیطی یاشیل میشو در ارتفاعات میشو

اعضای گروه زیست محیطی یاسیل میشو در روز جمعه مورخه 83/4/20 یکسری صعود جهت بالابردن آمادگی اعضا گروه در کوهستان میشو انجام داد. طبق برنامه ریزی شش ماهه بزودی صعودهایی که برای قله های سبلان و دماوند تدارک دیده شده است انجام خواهد گرفت.