http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
جمعه 12 تير 1383

بازدید مدیرکل سازمان محیط زیست از فعالیتهای زیست محیطی شهرستان شبستر

جناب آقای دکتر مجدالدین مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست و مدیرکل سازمان محیط زیست استان به اتفاق هیئت همراه جهت بررسی و بازدید از فعالیتهای چندساله گروه زیست محیطی یاشیل میشو از مجموعه پناهگاه خرمن یئری و کارهای زیست محیطی انجام یافته در منطقه بازدید به عمل آوردند. دکتر مجدالدین ضمن حضور در دفتر گروه در بین اعضای هیات مدیره گروه یاشیل میشو ضمن تایید و تشویق کارهای انجام یافته خواستار ارتباط بیشتر گروه و ارائه گزارشات مستمر جهت ارائه آن به ریاست سازمان محیط زیست کشوری شد. همچنین مهندس میرزایی مدیر کل محیط زیست استان نیز ضمن تایید کارهای انجام یافته خواستار حمایت سازمان محیط زیست جهت اختصاص اعتبارات ملی برای پشتیبانی از اینگونه گروه های فعال و کاری شد و گروه یاشیل میشو را جزو گروه های شاخص در سطح آذربایجان دانست. اعضای هیئت مدیره گروه نیز ضمن تشکر و قدردانی از حضور دکتر مجدالدین و مهندس میرزایی و هیئت همراه در منطقه بر پتانسیل های گسترده و فعال در زمینه مشارکت مردمی در منطقه اشاره نموده و خواستار طرح مسائل و مشکلات این گروه در سطح کلان و حل آن شدند.