http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
سه شنبه 18 فروردين 1383

برف و سرما کشاورزان شبستر را ناامید کرد

خوش نیت، خبرنگار مهدآزادی: سرمای شدید که همراه با بارش برف و کولاک شدید بود، موجب وارد شدن خسارات فراوان به بخش کشاورزی منطقه شبستر گردید. این سرما شدید که به دنبال افت شدید دما در نیمه دوم فروردین ماه جاری روی داد، باعث نگرانی کشاورزان منطقه شد. خشکسالیهای سالیان اخیر در منطقه شبستر که به صورت یک بحران درآمده بود، در حال پایان یافتن بود، ولی متأسفانه وقوع سرمای شدید کنونی، موجب بروز بحران جدیدی در منطقه شد. این کاهش شدید دما در حالی در منطقه شبستر و بخشهای تابعه رخ داد که چند روز پیش افزایش دما باعث گل‌دهی بیشتر درختان میوه شد و در حالیکه فصل کاری کشاورزان آغاز شده بود، کاهش دمای کنونی باعث از بین رفتن گلهای درختان و به دنبال آن موجب سستی کار در بین کشاورزان گردید. برخی کشاورزان منطقه معتقدند که در این وضعیت کشاورزی منطقه از بین رفته و باید در آستانه سال جدید، مسئولان امر در این خصوص تلاش کنند تا با ایجاد روحیه در کشاورزان، آنان را به فعالیت در این بخش ترغیب نمایند. با توجه به اینکه در صد قابل توجهی از اشتغال منطقه را بخش کشاورزی به خود اختصاص می‌دهد، بجاست جهت رونق دوباره این بخش، در کمیته‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی و کمیتة خسارت شهرستان راهکارهای لازم و مفید به کشاورزان ارائه گردد.