http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
سه شنبه 18 فروردين 1383

در سال گذشته 64 هزار تن انواع محصولات باغی در شبستر تولید شد

خوش نیت، خبرنگار مهدآزادی: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر گفت: در سال گذشته مقدار 64 هزار تن انواع محصولات باغی اعم از میوه‌های دانه‌دار، هسته‌دار و خشک در این شهرستان تولید شده است که از این مقدار 31 هزار تن مربوط به میوه‌های دانه‌دار، 23 هزار تن مربوط به میوه‌های هسته‌دار و شش هزار تن مربوط به میوه‌های خشک نظیر بادام و گردو می‌باشد. مهندس ابوالحسن‌زاده افزود: تولید میوه‌های هسته‌دار نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش و میوه‌های دانه‌دار و 5 درصد کاهش داشته است. وی گفت: در مورد میوه‌های دانه‌دار نظیر سیب کاهش تولید به علت تناوب باردهی درختان سیب بوده و در میوه‌های هسته‌دار اجرای عملیات به زراعی، استفاده از ارقام اصلاح شده و با عملکرد بالا، اجرای طرح تغذیه باغات به روش چالکود، اجرای صحیح عمیات هرس و اصلاح داخل باغات، موجب افزایش تولید این محصولات شده است. مهندس ابوالحسن‌زاده ادامه داد: در حال حاضر یکی از مهمترین اهداف این مدیریت در زمینه تولید محصولات باغی تبدیل باغات مدرن و مکانیزه، جایگزین ارقام کم بازده و با کیفیت پائین با ارقام اصلاح شده، بهبود کیفیت محصولات خشکبار با ایجاد بارگاههای بهداشتی تهیه برگ زرآلو و قیسی و نیز گسترش درصنایع بسته‌بندی و تبدیل در منطقه می‌باشد. وزیر جهار کشاورزی همچنین گفت: در سال گذشته جوانان شهرستان شبستر پنج‌هزار و 500 نفر روز در طرحهای بسیج سازندگی و در زمینة احداث کانال کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری مشارکت کرده‌اند. وی افزود: طرح بسیج سازندگی که هر سال با مشارکت جوانان و همکاری نیروی مقاومت بسیج و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر در راستای اجرای پروژه‌های این مدیریت اجرا می‌شود، ضمن سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه‌های عمرانی، موجب آشنایی جوانان پروژه‌های مذکور و نیز پر شدن اوقات فراعت این جوانان گردیده و از وجود آنان در سازندگی میهن اسلامی استفاده می‌گردد.