http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/21
خانه
شنبه 3 مرداد 1383

رئیس سازمان تأمین اجتماعی شبستر: 23 هزار نفر در شبستر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

رویدادهای 25 سال اخیر سازمان تأمین اجتماعی، دگرگونیهای قاطعی را در عرصه‌های صنعت تولید، عدم وابستگی به سیاستهای تزریقی عناصر بیگانه، اتکا، محض به نیروهای انسانی داخلی به وجود آورده است که پیامد واقعی آن تنومندسازی درختی بود که شاخه‌های آن گرایش توانمندسازی ملی از یک سو و جریان حیات فرهنگ اسلامی از سوی دیگر از ایجاد کرده است. این مطلب را علی اصغر فضلی رئیس سازمان تأمین اجتماعی شعبه شبستر در جمع اعضای شواری اداری این شهرستان بیان کرد و اظهار داشت؛ در این دوران که سیر نیرومند جامعه‌گرائی و انسان مداری به وجود می‌آید و تفکر علمی با گسترش مهارتهای فنی و کامیابی فزاینده نیروهای خلاق و مبتکر در رأس برنامه‌های تصمیم‌گیران مملکتی قرار می‌گیرد و حل مسایل اقتصادی و اجتماعی با این رشد شتابان زمینه توجه با تأمین اجتماعی را به عنوان شاخص مدنیت و استقرار عدالت اجتماعی نماینتر می‌سازد. رئیس سازمان تأمین اجتماعی شبستر در بخشی از سخنان خود گفت: این اداره با احتساب افراد تحت تکفل تعداد 23 هزار نفر بیمه شده را تحت پوشش خود قرار داده که از مزایای این سازمان بهره‌مند هستند. وی با اشاره به اینکه تعداد دو هزار و 976 فقره کارگاه در منطقه شبستر وجود دارد گفت: تعداد 31 هزار جلد دفترچه درمانی در سال 82 صادر گردیده است به طوری که در صورت اتمام اوراق دفترچه‌های درمانی این شعبه همان روز تکثیر و ارائه می‌نماید. مهندس فضلی از اتمام طرح سازماندهی سوابق بیمه‌شدگان خبر داد و اظهار داشت؛ به زودی کارنامه بیمه‌شدگان شهرستان ارائه خواهد شد، لذا از بیمه‌شدگان و کارفرمایان تقاضا می‌کنیم به موضوع اهمیت داده و در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام کنند تا برابر مقررات بررسی شود. وی تعداد بیمه‌شدگان اختیاری و مشاغل آزاد را 390 نفر و تعداد بیمه‌شدگان قالیباف را 172 نفر ذکر و اضافه کرد: تعداد بازنشستگان مستمری بگیر شعبه، هزار و یک نفر بوده و حداقل حقوق و مزایای این شعبه در سال 82 برای آنها یک میلیون و 100 هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای سه میلیون و 200 هزار ریال بوده است. وی تعداد مقرری بگیران بیکار در سال جاری را 110 نفر با پرداختی ماهه 140 میلیون ریال ذکر نمود و تصریح کرد: در سال 82 با هدف سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان به تعداد 65 نفر مبلغ 200 میلیون ریال تسهیلات با سود 4 درصد پرداخت شده که مدت بازپرداخت آن 36 ماهه بوده است. رئیس سازمان تأمین اجتماعی شعبه شبستر به پرداخت بن مستمری بگیران در قالب سبد کالا به ارزش 500 هزار ریال بوده است و مستمری بگیران مختار بوده‌اند سبد کالاهای مورد نیاز خود را در فروشگاه طرف قرارداد تحول نمایند. وی به پرداخت 100 درصد هزینه بیماران خاص و سرطانی و ارائه کلیه خدمات پزشکی، مامائی و آزمایشات طبی مورد نیاز بیماران اشاره کرد و افزود: مرکز درمانی شهرستان و پزشکان آزمایشگاهها و رادیولوژیهای خدمات درمانی طرف قرارداد با شعبه می‌باشد. مهندس فضلی با اشاره به سال پاسخگویی مسئولان نظام گفت: در سال جاری به بیمه‌شدگان شهرستان اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال برای تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت درمانی شعبه هزینه خواهد شد که با اعتبارات طرحهای عمرانی شهرستان برابری داشته و قطعاً در ایجاد امنیت، گسترش فرهنگ، رونق اقتصادی منطقه و به ویژه سلامت و بهداشت شهرستان تأثیر به سزائی خواهد داشت. وی در خاتمه هفته تأمین اجتماعی و تشکیل وزارت رفاه را به کارفرمایان بیمه‌شدگان و بازنشستگان تبریک گفت.