http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/21
خانه
شنبه 3 مرداد 1383

شهرداری تسوج: جمع‌آوری زباله در شهرهای شبستر مکانیزه می‌شود

خوش نیت، خبرنگار مهدآزادی: جمع‌آوری و حمل زباله در شهرهای 9 گانه منطقه شبستر در حال حاضر به صورت روباز صورت می‌گیرد که موجب صرف نیروی کار انسانی و مالی بسیار و آسیب به محیط زیست می‌گردد. شهرداری تسوج گفت: برابر اقدامات انجام یافته که به ابتکار فرماندار شهرستان انجام یافته و در جلسه کار گروه بهداشت شهرستان مورد تأکید قرار گرفته است، مقرر گردیده جمع‌آوری و حمل زباله در مناطق شهری شبستر مکانیزه شود. مهندس محمود پرچمی هدف از اجرای این طرح را حفظ بهداشت محیط، جلوگیری از هدر رفت نیروهای انسانی و مالی و بالا بردن فرهنگ شهرنشینی ذکر کرد و گفت: دفن و انباشت زباله یکی از حلقه‌های نهایی زنجیره مدیریت مواد زاید و جامد در شهرها می‌‌باشد و در کشورهای پیشرفته و صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است با این حال این موضوع در شهرهای ما مورد غفلت واقع شده است. شهرداری تسوج اضافه کرد: اصولاً حمل، دفن و انباشت زباله به همراه خود منجر به پیدایش دو معضل دیگر می‌باشد که یکی تولید شیرابه و دیگری گازهای متصاعد شده از زباله است که هر دو از موارد بارز آسیب به محیط زیست می‌باشند. فرماندار شبستر که به همراه شهرداران منطقه شبستر به شهر اصفهان سفر کرده بود تا مقدمات اجرای این طرح مورد مطالعه و اقدام گردد، گفت: مقرر گردیده است این طرح با زیرسازی و شیب‌بندی در عقب کامیونهای حمل زباله و تعبیه لوله‌هایی به صورت افقی مخزنی در پائین آن جهت انباشت شیرابه به زودی مورد اجرا گذاشته می‌شود. در این سفر همچنین از کارخانجات تولید کود کمپوست از زباله، نحوة تفکیک زباله از مبداء و جمع‌آوری و حمل آن به کارخانجات کمپوست و نیز از بزرگترین سازنده ماشین‌آلات مکانیزه زباله و جاروبهای زباله بازدید به عمل آمد.