http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/21
خانه
چهارشنبه 23 آبان 1386

بازدید از طرح های در دست اجرا در شبستر

طرح های عمرانی در دست ساخت شهرستان شبستر مورد بازدید مهندس اشراف نیا، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و مسئولان شهرستان قرار گرفت. طرح های مصوب سفر رئیس جمهوری به ویژه پارک جنگلی میشو، بیمارستان 96 تخت خوابی، سالن ورزشی و جاده های ارتباطی و میزان پیشرفت فیزیکی آن ها در این برنامه مورد بازدید قرار گرفت. همچنین به همین منظور در فرمانداری شبستر نیز برای تحقق اهداف و مأموریت های دولت نهم در بخش عمرانی با توجه به گستردگی و وسعت شهرستان و اولویت بندی اجرای طرح، جلسه ای برگزار شد و در مورد روند کاری این طرح ها بحث و تبادل نظر به عمل آمد.