http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
جمعه 27 ارديبهشت 1387

زنان روستائی عضو خانه های ترویج چهرگان،تیل امند بااصول بهداشت دهان و دندان آشنا شدند

مقدسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شبستر اعلام نمود: با همکاری و هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان شبستر و اداره ترویج این مدیریت دوره های آموزشی اصول بهداشت دهان و دندان به طور مجزا در خانه های ترویج چهرگان ،تیل ،امند برای زنان عضو خانه های ترویج برگزار گردید. در این دوره کارشناس مرکز بهداشت شبستر و مسئول آموزش آن مرکز مطالب لازم را جهت داشتن دندانهای سالم ارائه دادند در این دوره ها که با شرکت ١٢٠ نفر از زنان روستائی برگزارشد مطالبی در مورد ساختمان دندان، مراقبت از دندانهای شیری و دائمی ، نقش تغذیه در جلوگیری از پوسیدگی دندان ، نقش دندان در جلوگیری از بیماریهای عفونی و رماتیسم و سکته های مغزی تدریس گردید لازم به ذکر است که مواظبت از دهان و دندان و داشتن دندانهای سالم کمک موثری برای اقتصاد خانوارهای روستائی به شمار می رود