http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/21
خانه
شنبه 7 ارديبهشت 1387

افتتاح مرکز ترک اعتیاد دخانیات در شهرستان شبستر

شبستر----خبرنگار اطلاعات: مرکز ترک اعتیاد دخانیات شهرستان شبستر افتتاح شد. رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان هدف از افتتاح این مرکز را ترک استعمال دخانیات در بین افرادی عنوان کرد که داوطلبانه اقدام می‌کنند. دکتر وحید قربان‌زاده، افزود: در این مرکز خدمات مشاوره‌ای و درمانی رایگان به داوطلبان ارائه می‌شود. وی توزیع آدامس‌های نیکوتین‌دار، نمایش فیلم و پخش بروشور آموزشی را از جمله اقدامات این مرکز برای ترک استعمال دخانیات اعلام کرد. این مرکز در درمانگاه شماره دو شبستر راه اندازی شده است.