http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/21
خانه
يکشنبه 9 تير 1387

مددکاران وکشاورزان پیشرو شهرستان شبستر از طرح های کشاورزی استان گیلان بازدید کردند

شبستر - جهاد کشاورزی تعداد ٣٦ نفر از مددکاران وکشاورزان پیشرو شهرستان شبستر از طرحهای موفق کشاورزی استان گیلان بازدید نمودند. مقدسی مدیر جهاد کشاورزی شبستر بااعلام این مطلب گفت : این بازدید که به منظور ارتقای سطح دانش کشاورزی وکسب تجارب جدید کشاورزان منطقه به مدت چهار روز ادامه یافت ، شرکت کنندگان از طرحهای دامپروری (گاوداری - پرورش شتر مرغ) زراعت - باغبانی- آبیاری تحت فشار- پرورش کرم ابریشم-کارخانه عمل اوری چای ودیگر طرحهای ترویجی بازدید بعمل اوردند. ایشان افزود: شرکت کنندگان در این برنامه از شهر تاریخی ماسوله نیز بازدید کردند . لازم به یاداوری است که بازدید ترویجی یکی از موثرترین رهیافتهای ترویجی جهت اموزش شیوه های نو وکسب تجربیات و تبادل اطلاعات می باشد.