http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1401/02/29
خانه
پنجشنبه 15 فروردين 1392

آب در بستر زاینده رود جاری شد

پس از 10 ماه خشکی، آب از امروز برای کشت بهاره در بستر رودخانه زاینده رود جاری شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان امروز پیش بینی کرد: جریان آب تا یکشنبه هفته آینده در مرکز و شرق شهرستان اصفهان برقرار شود.

آقای اسماعیلی کشاورزی درحوزه رودخانه زاینده رود را اقدامی حیاتی و استراتژیک برشمرد و افزود: زاینده رود مختص اصفهان نیست و متعلق به کل کشور و تمدن جهان است.

وی ذخیره آب پشت سد زاینده رود را 350 میلیون مترمکعب اعلام کردو افزود: آب برای کشت بهاره کشاورزان منطقه شرق اصفهان تا سه ماه ونیم آینده جاری است و تلاش می شود با مدیریت آب پس از این مدت آب نیزدر بستر زاینده رود برای ادامه حیات جاری باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان افزود: بیش از پنج میلیون نفر در استان و خارج از آن، از آب زاینده رود استفاده می‌کنند.

اسماعیلی از نظارت مستمر مسئولان استان بر کشت بهاره کشاورزان این استان خبر داد و گفت: ماهانه تیم‌های ویژه‌ای میزان مصرف آب کشاورزان برای کشت بهاره را کنترل و گزارش می‌کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون 13 هزار کشاورز اصفهانی برای دریافت حقابه خود ثبت نام کرده‌اند، افزود: استان اصفهان نخستین استان در ثبت نام و صدور پروانه حقابه کشاورزان است.

                                                                                                                                               1392/1/15