http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
پنجشنبه 19 فروردين 1395

استفاده از نور برای حفاظت از محیط زیست

یک تیم از محققان بین‌المللی دانشگاه لوند در سوئد نشان دادند که از نور با طول موج مشخص می‌توان برای به حرکت در آوردن مواد فعال و همچنین کنترل حرکات آنها استفاده کرد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، نور یک ابزار مهم فیزیک و اساس چندین پژوهش علمی است. محققان اکنون ادعا می‌کنند که در آینده، نور می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست بازی کند.

 

حرکت این مواد فعال به هدایت روبات‌ها در آینده ای نزدیک کمک خواهد کرد که می‌تواند نشت نفت را شناسایی کرده و سپس مواد شیمیایی را برای جلوگیری از آلودگی منتشر خواهد کرد.

 

این پژوهش نشان می‌دهد که نور به صورت مصنوعی می‌تواند ذرات و همچنین میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری‌ها و جلبک را بوجود آورد.

 

محققان این پژوهش اظهار کردند: استراتژی ما پتانسیل تبدیل شدن به یک راه ارزان و ساده برای کنترل باکتریها و سایر مواد فعال را دارد.

 

این کشف به غیر از علوم زیست محیطی،همچنین می‌تواند در علم پزشکی و مواد نیز استفاده شود.

 

این پژوهش در مجله Science منتشر شده است.